Intern trajectbegeleider/werkbegeleider

Intern trajectbegeleider/werkbegeleider

React Twente is een re-integratiebedrijf/leerwerkbedrijf en richt haar diensten op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze stakeholders zijn gemeenten, het UWV en het bedrijfsleven.
Wegens ziekte van onze collega zijn wij op zoek naar een:

Intern trajectbegeleider/werkbegeleider (M/V) voor 36 uur per week.

Functieprofiel: Intern Trajectbegeleider/Werkbegeleider :
Plek en positie in de organisatie:
De Trajectbegeleider/werkbegeleider ressorteert hiërarchisch onder de locatieleider binnen de organisatie. Hij stuurt aan, coördineert en geeft leiding aan meerdere cliëntgroepen binnen de chocolaterie en de horeca van React Twente.

Taakomschrijving:

 • Begeleiden van werkzoekenden op de werkplek
  • Methodische gedragsverandering teweeg kunnen brengen
  • Het vaststellen van belemmeringen van cliënten
  • Vastgestelde belemmeringen kunnen verbeteren c.q. oplossen
  • Participeren in het teamoverleg/werkoverleg
  • Participeren in overleggen met opdrachtgevers (UWV en Gemeenten)
  • Schrijft tussentijdse rapportages voor de opdrachtgevers
  • Het onderhouden van contacten met familie en hulpverlening
 • Organisatie van de werkplekken
  • Werkverdeling maken als ook een plan van aanpak
  • Cliënten werkzaamheden kunnen uitleggen
  • Cliënten handelingen kunnen aanleren
  • Controle uitoefenen op de geproduceerde producten
  • Zorgen voor behalen productienormen zowel kwalitatief als kwantitatief
  • Is verantwoordelijk voor het uitvoeren en bewaken van het Arbobeleid (VGW) en HACCP en signaleert en rapporteert als niet volgens de regels en normen gewerkt wordt.

Competenties:

 • MBO+ /HBO werk- en denkniveau
 • Methodisch kunnen werken
 • Moet kunnen werken met verschillende doelgroepen en de daarbij behorende specifieke problematiek.
 • Inleveringsvermogen om cliënten te kunnen begeleiden.
 • Moet goed overweg kunnen met machines en materialen.
 • Kunnen werken met een cliëntvolgsysteem en overige computerprogramma’s.

De vacature is in eerste instantie tijdelijk van aard.

U kunt uw sollicitatie sturen tot uiterlijk 27 februari 2019 naar:

React Twente
t.a.v. mevr. I. Ruiter
Parkeerterrein Grotestraat N-2
7443 AJ Nijverdal

Mailen mag ook: i.ruiter@reacttwente.nl
Mocht u naar aanleiding van deze vacature vragen hebben dan kunt u bellen naar: 0548-612042 en vragen naar Irma Ruiter of Marleen van der Wal.

Website Security Test