Nieuws

Archief: Ontwikkelingen

13 aug 2020

Zorg voor de jeugd in Hof van Twente en Almelo (24-11-2020)

Vanaf 01-01-2021 bieden wij ook arbeidsmatige dagbesteding en ambulante ondersteuning aan voor de jeugd in de gemeenten Hof van Twente en Almelo.

Lukt het (even) niet op school, zit je niet zo lekker in je vel, heb je moeite met het aangaan of behouden van relaties of loopt het thuis niet lekker? Neem dan contact op met de WMO-consulent van je gemeente. Zij beoordelen samen met jou welke hulp het beste geboden kan worden.

Kom op voor Werk! Mede mogelijk gemaakt door de NAM! (19-09-2017)

React Twente en De Werkwijzer zijn een partnerschap aangegaan voor een werkgelegenheidsproject. Door onze krachten te bundelen bestrijken wij Oost en West Twente met  het project “kom op voor werk”. Ruim 40 werkzoekenden met een zeer  grote afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een kans op betaald werk door onder meer het concreet aanbieden van functieprofielen bij werkgevers.

React en de Werkwijzer hebben jarenlange ervaring in de begeleiding en bemiddelen van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze specifieke kennis wordt gebruikt om ook de zeer moeilijk bemiddelbare werkzoekende te helpen aan werk.

Beide organisaties hebben reguliere overleggen om de voortgang te monitoren. Omdat wij werken met functieprofielen zijn wij beter in staat om een betere match te maken en kunnen wij de werkgever en werknemer optimaal begeleiden. Mede dankzij een bijdrage van de NAM zijn wij in staat gesteld om een passende methodiek te ontwikkelen en is het project nu volop operationeel. Wij willen de NAM dan ook bedanken. Zij hebben geloof in onze aanpak, en maken zich hard voor een kwetsbare doelgroep die niet altijd in de vaste patronen van arbeidsbemiddeling blijken te passen. Met maatwerk zijn wij ervan overtuigd dat wij onze doelstelling gaan realiseren.

Mede namens de Werkwijzer, hartelijk dank hiervoor.

Nieuwe ontwikkelingen (24-02-2016)

De vraag naar leerwerkplekken neemt toe. Zowel vanuit het UWV als ook vanuit gemeenten doorloopt een deel van de werkzoekenden een interne werkervaring alvorens de bemiddeling naar werk opgestart kan worden. Ook vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt de vraag om dagbesteding en ambulante hulpverlening groter.

Het afgelopen half jaar zijn wij achter de schermen druk bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuwe leerwerk-omgeving zodat wij aan de toenemende behoefte kunnen blijven voldoen.

Wij gaan nog niet verklappen wat het is maar………………het heeft met chocolade te maken.

Binnenkort zal er een publicatie volgen en hopen wij vol trots onze nieuwste aanwinst te kunnen presenteren.

Het wordt in ieder geval een zeer dynamisch gebeuren. Wij verwachten hiermee zeker een uitbreiding van 15 leerwerkplekken en of dagbesteding te kunnen realiseren.

React Twente is klaar voor de komst van de WMO (29-08-2014)

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De taakstelling is fors. Bovendien hebben de gemeenten van doen met een bezuinigingsopgave.

De gemeenten stimuleren samenwerking tussen organisaties. Zij sturen aan op het leggen van verbindingen. De zorgvrager krijgt van doen met een regisseur welke is aangesteld vanuit de gemeente om de zorgvraag in kaart te brengen. Kernbegrippen hierbij zijn zelfstandigheid en participatie. De regisseur zal, als vervolgens de zorgbehoefte is geformuleerd, kijken welke (lokale) organisaties aan de zorgvraag zouden kunnen voldoen en geeft een advies aan de zorgvrager.

React Twente biedt begeleiding en ondersteuning in de re-integratie, participatie en dagbesteding. Vanuit de WMO is de dagbesteding een belangrijk onderdeel. Wij werken in dit verband samen met verschillende zorgorganisaties (RIBW, Aveleijn, JP van de Bent, en met ouders/verzorgers welke zelf een PGB budget beheren). React Twente heeft als visie dat je je als mens altijd kan blijven ontwikkelen en richt zich in haar begeleidingsstijl op dagactiviteiten en participatie gekoppeld aan bestaande bedrijven en organisaties ( samenwerken en verbinden). Wij werken op dit moment aan brochures waarin wij beschrijven welke mogelijkheden wij hebben voor dagbesteding. Deze hopen wij in november 2014 te kunnen presenteren aan de gemeenten zodat zij de zorgvrager van goed advies kunnen voorzien.

Wij  blijven in gesprek met andere organisaties omdat wij van mening zijn dat, als wij kennis en kunde, gebouwen en voorzieningen kunnen bundelen, wij veel meer kunnen bieden als we samenwerken. React Twente heeft meegedaan met de aanbesteding betreffende de WMO. 14 gemeenten in Twente werken hierin samen. Wij hopen een raamovereenkomst met de gemeenten te kunnen afsluiten zodat wij ook in de toekomst een belangrijke aanbieder blijven ten aanzien van dagbesteding.

Ondertussen kunt u, als u denkt dat React Twente iets voor u  (of uw organisatie) zou kunnen betekenen ten aanzien van dagbesteding, gewoon contact met ons opnemen. Er zijn nog plekken beschikbaar.

Meer hulp Gemeente voor werklozen (16-05-2014)

Knipsel website

Contact

adres:
Parkeerterrein grotestraat Noord N-2
7443 AJ Nijverdal
T: 0548-612042
E: info@reacttwente.nl

Openingstijden

Maandag t/m Donderdag:
08:00 - 16:30

Vrijdag:
08:00 - 12:00

Pin It on Pinterest