Ik heb een bedrijf

Ik heb een bedrijf

Wat kan React Twente voor mij doen?

 

 

 

Als werkgever weet u, als geen ander, met welke problemen bedrijven te kampen (kunnen) hebben.

→  Heb of houd ik voldoende werk voor mijn personeel?

→  Ik moet mensen ontslag aanzeggen maar wellicht heb ik ze over drie maand weer nodig.

→  Ik moet mijn werknemer begeleiding aanbieden in het kader van de wet Poortwachter, hoe doe ik dat? Denk hierbij aan 2e spoor trajecten.

→  Mijn medewerker zit niet meer op de goede plek en ik wil hem een outplacementtraject aanbieden.

→  Ik heb tijdelijk teveel werk en zoek extra ondersteuning, wie  kan mij hier bij helpen?

→  Ik wil invulling geven aan de voorwaarde Social Return of investment , hoe los ik dit op?

→  Ik wil uitkeringsgerechtigden een baan aanbieden maar wil niet belast worden met de administratie.

 

Neemt contact op met Derk Vosgezang, Hermien Essink of Rianne Hogeslag. Zij kunnen u hierbij helpen.

 

 

 

Website Security Test