Participeren en WMO

Participeren en WMO

Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking.

 

 

 

De gemeente wordt vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben.

Deze mensen zitten nu in de WWB, WSW en mensen met een arbeidsvermogen in de Wajong.

React Twente kan buigen over een jarenlange ervaring met deze doelgroepen en de bemiddeling hiervan.

Wij werken intensief samen met het UWV en de Gemeenten (onze opdrachtgevers) om uitvoering te geven aan de Participatiewet.

Producten en diensten welke door onze opdrachtgevers bij ons ingekocht worden zijn:

→     IRO

→     Sociale activering

→     Bemiddeling

→     Diagnostisering

→     Testen

→     Sollicitatietraining

→     Sporten

→     Arbeidsactivering

→     Participatietrajecten

→     Jobcoaching

→     Jobhunting/finding

 

React Twente kan buigen over een groot werkgeversnetwerk. Wij zijn van mening dat zij de belangrijkste partners zijn voor de uitvoering van de Participatiewet.

De directeur, de accountmanager en de medewerkers van het team uitstroom zijn op verschillende niveaus en disciplines in contact met de werkgevers.

Wij verbinden werkgevers met elkaar  en ondersteunen en ontlasten ze op verschillende terreinen. Wij kunnen ze adequaat  voorzien van het juiste personeel, zodat ook zij voldoen aan de garantie welke zij aan de overheid hebben afgegeven om banen beschikbaar te stellen voor doelgroepen.

React Twente is uitstekend op de hoogte van wet en –regelgeving en speelt op deze wijze een belangrijke rol bij de uitvoering van de Participatiewet.

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

 

De regels voor hulp uit de WMO gaan veranderen. Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen.

Begeleiding valt nu nog onder de AWBZ, maar gemeenten kunnen beter inspelen op lokale omstandigheden en de zorgbehoeften van de cliënt.

Gemeenten krijgen zelf de vrijheid om te bepalen wie de voorzieningen uit de WMO echt nodig heeft.

React Twente heeft samenwerkingsverbanden met zorginstellingen en bedrijven welke uitstekend ingezet kunnen worden voor intensievere trajecten zoals bijvoorbeeld zorgtrajecten.

Er is sprake van een diversiteit aan mogelijkheden, voor oud en jong.

Soms ook kent een zorgtraject een tijdelijk karakter omdat het even wat tegen kan zitten. React Twente richt zich, in deze situaties, op uitstroom naar een traject richting werk.

Wij werken, in het kader van de WMO, samen met verschillende (hulpverlening) organisaties en zijn voortdurend op zoek naar samenwerking. Ook hier is het verbinden van lokale initiatieven voor React Twente een belangrijke doelstelling. Hoe beter wij elkaars deskundigheid en expertise kunnen bundelen, des te beter dit is voor de dienstverlening welke geboden kan worden aan de cliënt.

Voor meer informatie over de Participatiewet en de WMO kunt u contact opnemen met Irma Ruiter.

Website Security Test