Klachtenregeling

Stichting React Twente spant zich in om voor zowel  cliënten, vrijwilligers en medewerkers een veilige omgeving te zijn. Er kan echter altijd iets zijn dat in vertrouwen met een onafhankelijke persoon besproken moet worden. Als je van mening bent dat het reglement niet goed wordt nageleefd, kun je een klacht indienen.

Stichting React Twente heeft een klachtenprocedure, hoe dit precies werkt is vastgelegd in ons Klachtenprotocol. Wanneer je inderdaad een klacht wil indienen doe je dat door dit Klachtenformulier in te vullen en in een gesloten enveloppe te verzenden aan:

Klachtencommissie stichting React Twente
Parkeerterrein Grotestraat N-2
7443 AJ Nijverdal

Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal je klacht in behandeling nemen.

Bekijk hier tevens ons Jaarverslag klachten 2023.

React Twente heeft tevens vertrouwenspersonen. 

Voor cliënten:  Hermien Essink : h.essink@reacttwente.nl en Sanne Kroese: s.kroese@reacttwente.nl

Voor teamleden: Sjaak Wools: s.wools@reacttwente.nl

Pin It on Pinterest