Ik heb geen werk

Wat kan React voor mij doen?

React Twente kan u verschillende trajecten aanbieden. Uw vraagstelling is hierbij het uitgangspunt. In overleg met de uitkerende instantie en/of uw WMO consulent kan gekeken worden welk type traject het beste bij u past.

Trajecten die wij kunnen bieden

Naar Werk (UWV of Gemeente)

Voor het UWV en Gemeenten voeren wij de dienst “Naar Werk” uit. Hiervoor hebben wij met het UWV contracten afgesloten en bieden wij deze dienst voor gemeenten in ons productenhandboek aan. Zoek je werk en kun je hierbij ondersteuning gebruiken? Wij hebben inmiddels ruim dertig jaar ervaring met de begeleiding en bemiddeling naar werk. In overleg met je uitkerende instantie bekijken wij of wij jou de juiste hulp kunnen bieden. Meestal start je met een korte proefperiode binnen het bedrijf. Ons doel is dat je uitstroomt naar werk. Of dit nu om regulier werk gaat ( met volledige loonwaarde) of om werk met gedeeltelijke loonwaarde, bij React Twente helpen wij je verder!

Werkfit maken (UWV of Gemeente)

Kun je nog niet direct uitstromen naar werk en heb je het idee dat er meer moet gebeuren om op termijn uit te stromen naar Werk? Dan is Werkfit een passend traject voor jou.
Binnen de dienst Werkfit, welke wij uitvoeren voor het UWV en gemeenten, wordt er gewerkt aan het versterken van je werknemersvaardigheden, het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit en het inzichtelijk maken van je arbeidsmarktpositie. Dit traject kan doorlopen worden op 1 van onze leerwerkbedrijven of extern bij een (potentiële) werkgever. React Twente heeft een uitgebreid leerwerkaanbod en kan daardoor samen met jou optimaal werken aan de vooraf gestelde doelen.

Praktijkassessment (UWV of Gemeente)

Binnen het traject praktijkassessment willen wij zicht krijgen op jouw(arbeid) vaardigheden, om vervolgens tot een passend advies te komen. Hierbij is de vraagstelling van jouw opdrachtgever leidend. React Twente voert een intake en stelt een IOP ( individueel ontwikkelingsplan) op. Dan volgt een arbeidstraining ( bij voorkeur op 2 afdelingen binnen onze leerwerkomgevingen). Wij maken gebruik van evaluatie en observatieformulieren en nemen testen af (beroepskeuzetest, persoonlijke vragenlijst en een arbeidsvoorkeurenlijst). Op basis van het advies wat door ons wordt afgegeven kan je opdrachtgever besluiten om een vervolgtraject in te zetten.

Jobcoaching (UWV of Gemeente)

Jobcoaching wordt ingezet als je extra ondersteuning kunt gebruiken bij je (toekomstige) werkgever. Je krijgt een zodanige begeleiding op de werkplek dat je op termijn in staat bent zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen de werkomgeving. Het gaat om het realiseren en/of behouden van een passende werkplek. Wij richten ons op de persoonlijke begeleiding en coaching op de werkplek, de persoonlijke ontwikkeling van jou als werknemer, het ontwikkelen van je werknemersvaardigheden en je functioneren binnen de werkomgeving.

Arbeidsmatige dagbesteding (WMO-Gemeente) voor jeugd vanaf 15 jaar of volwassenen

Onder deskundige begeleiding van onze werkbegeleiders werkt u aan uw persoonlijke leerdoelen en groei.

React Twente heeft verschillende leerwerkomgevingen, passend bij uw hulpvraag. Deze kunt u terugvinden in de menubalk bovenaan de pagina.

Ambulante hulpverlening (WMO-Gemeente) voor jeugd vanaf 15 jaar of volwassenen

Soms kan het even niet meezitten en heb je iemand nodig die naast je staat en je helpt om je leven weer op de rit te krijgen. Soms heb je langdurige ondersteuning nodig. Om welk probleem het ook gaat, je hoeft er niet alleen voor te staan. Onze ambulant begeleiders komen bij je thuis. Of als dat niet kan, op een andere locatie. Er worden ( haalbare) afspraken gemaakt (plan van aanpak) en samen met de ambulant begeleider ga je dan aan de slag. Neem gerust contact met ons op of ga naar het WMO loket in jouw gemeente en vraag wat de mogelijkheden zijn.

Begeleiding bij scholing (UWV)

Deze dienst kan je aangeboden worden door het UWV. Als het UWV het noodzakelijk vindt dat je scholing volgt en dit ook haalbaar voor je is, maar je er wel begeleiding bij nodig hebt om de scholing volledig te kunnen doorlopen, kan React Twente je hierbij helpen. Het gaat om tijdelijke ondersteuning die maximaal 1 jaar mag duren. Gemiddeld mogen wij je 4 uur per maand ondersteuning bieden.

Participatie interventie (UWV)

Ben je (nog) niet in staat om aan een Werkfit of Naar Werk traject deel te nemen omdat er teveel andere (persoonlijke) problemen zijn die dit belemmeren? Dan kan deze dienst door het UWV ingezet worden om je hierbij te helpen.
Wij hebben veel ervaring met het begeleiden en bemiddelen naar werk en weten ook hoe moeilijk die weg daar naar toe kan zijn. Onze coaches werken samen met jou aan de problemen die je ervaart en die je mogelijk weerhouden om de volgende stap te kunnen zetten. Wij komen hiervoor bij je thuis en gaan samen met jou werken aan de belemmering die je ervaart zodat je op termijn de stap richting werk kan maken.

Bevorderen maatschappelijke deelname (UWV)

Deze dienst kan ingezet worden door het UWV als blijkt dat je, alvorens je toe bent aan een traject richting werk, baat kunt hebben bij georganiseerde activiteiten.
React Twente heeft eigen leerwerkbedrijven. Op deze locaties kun je onder supervisie van onze intern Trajectbegeleiders werken aan je persoonlijke leerdoelen. Ook kan het zijn dat je gebaat bent bij sporten of andere activiteiten die er toe bij kunnen dragen dat je op den duur een traject naar werk aan kunt. Elk traject is anders en wij bieden altijd maatwerk.

2e spoor en outplacement (Bedrijven / Arbodiensten verzekeraars)

2e spoor:
Het kan zijn dat je door ziekte niet meer terug kunt keren naar je oude functie. Als je werkgever je geen passend alternatief kan aanbieden dan zal er gezocht moeten worden naar re-integratie bij een andere werkgever. Dit noemen wij het 2e spoor. Wij hebben ruime ervaring met 2e spoor trajecten en maken hierbij gebruik van ons bedrijvennetwerk om de uitstroom naar ander werk te kunnen realiseren.

Outplacement:
Outplacement wordt ingezet als er sprake is van (dreigend) ontslag of omdat de werkgever en werknemer ( om welke reden dan ook) niet met elkaar verder willen. De werkgever heeft dan de wettelijke verplichting om je een outplacementtraject aan te bieden met als doel uitstroom naar ander werk. Ook nu komt ons bedrijvennetwerk goed van pas en bieden wij je de juiste begeleiding om je doel te bereiken.

Revasterk Naar Werk

Dit is een traject wat wij aanbieden in samenwerking met Fysio Sterk.

Revasterk Naar Werk is een trainingsprogramma dat is gericht op volwassenen die op dit moment geen werk hebben omdat er sprake is van langdurige mentale/fysieke klachten. Dit betreft een groep die op dit moment vaak tussen wal en schip valt en in een vicieuze cirkel is geraakt.

Gedurende een traject van 20 weken wordt intensief gewerkt aan het versterken van de mentale en fysieke weerbaarheid om zo weer grip te krijgen op het leven. Het Revasterk Naar Werk traject bestaat uit twee groepstrainingssessies per week. Er wordt gezamenlijk maar ook individueel gewerkt aan motivatie, zelfvertrouwen, zelfbeeld, het stellen van grenzen en indien mogelijk een eerste (rustig opbouwende) fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk. Dit doen we binnen een van de leerwerkbedrijven van React Twente. Hierbij werken de fysiotherapeuten, psychomotorische therapeuten en re-integratiedeskundigen van React Twente en Fysio Sterk nauw samen want samen kunnen we het verschil maken.

Er wordt gekeken naar de behoeftes, hulpvraag en achtergrond van de persoon. Maatwerk dus!

Bekijk hier de folder.

Contact

adres:
Parkeerterrein grotestraat Noord N-2
7443 AJ Nijverdal
T: 0548-612042
E: info@reacttwente.nl

---------------------------------
Privacyreglement
Klachtenregeling

Openingstijden

Maandag t/m Donderdag:
08:00 - 16:30

Vrijdag:
08:00 - 12:00

Pin It on Pinterest