Ik zoek een traject voor mijn klant

Wat kan React voor mij doen?

React Twente kan verschillende trajecten aanbieden. In overleg kan worden bekeken welk type traject het beste past bij uw klant.

Trajecten die wij kunnen bieden

Naar Werk

Voor het UWV en Gemeenten voeren wij de dienst “Naar Werk” uit. Hiervoor hebben wij met het UWV contracten afgesloten en bieden wij deze dienst voor gemeenten in ons productenhandboek aan. Deze dienst is zowel passend voor reguliere trajecten als ook voor werkzoekenden die vallen onder de wet banenafspraak. React Twente biedt intensieve begeleiding en werkt zeer resultaatgericht. Onze uitstroomresultaten zijn goed. Dat heeft ook alles te maken met de kennis van de verschillende doelgroepen en het grote bedrijvennetwerk waar wij in participeren.

Werkfit

Binnen de dienst Werkfit, welke wij uitvoeren voor het UWV en gemeenten, wordt er gewerkt aan het versterken van werknemersvaardigheden, het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit en het inzichtelijk maken van de arbeidsmarktpositie van de klant. Dit traject kan doorlopen worden op 1 van onze leerwerkbedrijven of extern bij een (potentiele) werkgever. React Twente heeft een uitgebreid (intern en extern) leerwerkaanbod en kan daardoor optimaal werken aan de voor afgestelde doelen.

Jobcoaching

Jobcoaching wordt ingezet als instrument voor (toekomstige) werknemers op een arbeidsplaats bij een werkgever. De werknemer krijgt een zodanige begeleiding op de werkplek dat hij/zij in staat is zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen de werkomgeving. Het gaat om het realiseren en/of behouden van een passende werkplek. Wij richten ons op de persoonlijke begeleiding en coaching op de werkplek, de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer, het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en het functioneren binnen de werkomgeving.

Praktijkassessment

Binnen het traject praktijkassessment willen wij zicht krijgen op de (arbeid) vaardigheden van de klant, om vervolgens tot een passend advies te komen. Hierbij is de vraagstelling van de opdrachtgever leidend. React Twente voert een intake en stelt een IOP op. Dan volgt een arbeidstraining ( bij voorkeur op 2 afdelingen binnen onze leerwerkomgevingen). Wij maken gebruik van evaluatie en observatieformulieren en nemen testen af (beroepskeuzetest, persoonlijke vragenlijst en een arbeidsvoorkeurenlijst). De werkwijze van React Twente is directief en niet op afstand. Alle interventies zijn gericht op een mogelijke participatie op de arbeidsmarkt.

Arbeidsmatige dagbesteding voor jeugd vanaf 15 jaar en volwassenen

Onder deskundige begeleiding van onze werkbegeleiders werkt u aan uw persoonlijke leerdoelen en groei.

React Twente heeft verschillende leerwerkomgevingen, passend bij uw hulpvraag. Deze kunt u terugvinden in de menubalk bovenaan de pagina.

Ambulante hulpverlening voor jeugd vanaf 15 jaar en volwassenen

React Twente heeft een contract met de 14 Twentse gemeenten in het kader van de WMO. Heeft een klant moeite met het dagelijkse leven op orde te krijgen en te houden en zorgt dit voor belemmeringen in de verschillende leefgebieden (werk, relaties, fysieke  en/of mentale gezondheid)? Onze ambulante begeleiders helpen bij allerlei dagelijkse zaken. Denk bijvoorbeeld aan:

• Het op orde krijgen van het huishouden
• Het regelen van bankzaken, invullen van formulieren en overige administratie.
• Omgang met ouders, familie, vrienden, verzorgers en relaties
• Problemen op school
• Lichamelijke en persoonlijke verzorging
• Hulp bij koken en boodschappen halen,
• Verslavingsproblematiek
• Psychische problematiek
• Autisme
• Verstandelijke beperking
• Gezinsondersteuning (opvoedingsvraagstukken, etc.)
• Ondersteuning statushouders

Begeleiding bij scholing (UWV)

Deze dienst kan de klant aangeboden worden door het UWV. Als het UWV het noodzakelijk vindt dat de klant scholing volgt en dit ook haalbaar is, maar er wel begeleiding nodig is om de scholing volledig te kunnen doorlopen, kan React Twente hier bij helpen. Het gaat om tijdelijke ondersteuning die maximaal 1 jaar mag duren. Gemiddeld mogen wij de klant 4 uur per maand ondersteuning bieden.

Participatie interventie (UWV)

Is de klant (nog) niet in staat om aan een Werkfit of Naar Werk traject deel te nemen omdat er teveel andere (persoonlijke) problemen zijn die dit belemmeren? Dan kan deze dienst door het UWV ingezet worden om de klant hier bij te helpen.
Wij hebben veel ervaring met het begeleiden en bemiddelen naar werk en weten ook hoe moeilijk die weg daar naar toe kan zijn. Onze coaches werken samen met de klant aan de problemen die hij/zij ervaart en die hem/haar mogelijk weerhouden om de volgende stap te kunnen zetten. Wij komen hiervoor bij de klant thuis en gaan samen met hem/haar werken aan de belemmering die hij/zij ervaart zodat hij/zij op termijn de stap richting werk kan maken.

Bevorderen maatschappelijke deelname (UWV)

Deze dienst kan ingezet worden door het UWV als blijkt dat de klant, alvorens hij/zij toe is aan een traject richting werk, baat kan hebben bij georganiseerde activiteiten.
React Twente heeft eigen leerwerkbedrijven. Op deze locaties kan de klant, onder supervisie van onze intern trajectbegeleiders, werken aan zijn/haar persoonlijke leerdoelen. Ook kan het zijn dat de klant gebaat is bij sporten of andere activiteiten die er toe bij kunnen dragen dat hij/zij op termijn een traject naar werk aan kan. Elk traject is anders en wij bieden altijd maatwerk.

2e spoor en outplacement (Bedrijven / Arbodiensten en verzekeraars)

2e spoor:
Het kan zijn dat een werknemer door ziekte niet meer terug kan keren naar de oude functie. Als u als werkgever geen passend alternatief kunt aanbieden dan zal er gezocht moeten worden naar re-integratie bij een andere werkgever. Dit noemen wij het 2e spoor. Wij hebben ruime ervaring met 2e spoor trajecten en maken hierbij gebruik van ons bedrijvennetwerk om de uitstroom naar ander werk te kunnen realiseren.

Outplacement:
Outplacement wordt ingezet als er sprake is van (dreigend) ontslag of omdat de werkgever en werknemer ( om welke reden dan ook) niet met elkaar verder willen. De werkgever heeft dan de wettelijke verplichting om de werknemer een outplacementtraject aan te bieden met als doel uitstroom naar ander werk. Ook nu komt ons bedrijvennetwerk goed van pas en bieden wij je de juiste begeleiding om je doel te bereiken.

Contact

adres:
Parkeerterrein grotestraat Noord N-2
7443 AJ Nijverdal
T: 0548-612042
E: info@reacttwente.nl

---------------------------------
Privacyreglement
Klachtenregeling

Openingstijden

Maandag t/m Donderdag:
08:00 - 16:30

Vrijdag:
08:00 - 12:00

Pin It on Pinterest