De Methodiek

Elke persoon is uniek en dit vraagt om een unieke aanpak/begeleiding. 

Binnen het team van React Twente werken allemaal goedopgeleide professionals. Allemaal zijn zij methodisch goed geschoold. React Twente werkt met de basismethodiek “Positief Veranderen”. Deze methodiek is het uitgangspunt van onze beroepshouding en wordt toegepast bij alle klanten die bij ons een traject doorlopen.

Wij leggen niet de nadruk op zaken die niet goed gaan maar stimuleren en coachen juist de zaken die wel goed gaan. Daarnaast staat respect bij ons hoog in het vaandel. Wij bieden begeleiding op een wijze zoals wij die zelf ook zouden willen ontvangen en daar bij is respect en empathie de basis. Het is onze ervaring dat wij hierdoor onze klanten veel zelfvertrouwen meegeven. Dit komt ten goede van het traject.
React Twente kent 2 belangrijke vormen van dienstverlening namelijk re-integratie, met een variatie aan in te zetten trajecten en de WMO, arbeidsmatige dagbesteding en ambulante begeleiding.

Daarnaast werken wij onder anderen met jeugdigen en volwassenen waarbij (soms) sprake is van een ontwikkelingsstoornis of psychische en/of lichamelijke problemen.
De hulpvragen zijn zeer divers en het is onze ervaring dat hier geen vaststaande methodiek op toegepast kan worden. Binnen de ambulante hulpverlening is de klant veelal gebaat bij een coachende en soms ook directieve benadering.
Soms ook is het van belang om het systeem van de hulpvrager te betrekken bij de begeleiding ( denk hierbij o.a. aan jeugdigen die thuis of op school problemen ervaren). Dan is de basis van de systeemtheorie een goede ondersteuning.
Voorop staat dat de medewerker van React Twente de juiste tools weet in te zetten in het belang van de hulpvrager en zich niet te krampachtig houdt aan de regels van een methodiek. Dit kan je verder van je doel af brengen.

Elke persoon is uniek en dit vraagt om een unieke aanpak/begeleiding. Onze dienstverlening is afgebakend in tijd. Dit vraagt om een coachende, directieve en resultaatgerichte aanpak.

Voorop staat dat het traject samen met de klant wordt doorlopen. Indien nodig neemt de medewerker tijdelijk het voortouw en is meer sturend, een ander moment neemt de klant meer het initiatief en kan de medewerker een stap terug doen.

Wij zijn ons voortdurend bewust van het gegeven dat wij onszelf “misbaar” moeten maken en beogen een zelfstandigheid te stimuleren die de klant in staat stelt op eigen benen te staan, echter het blijft maatwerk. De begeleidingsbehoefte is altijd afgestemd op het eigen probleemoplossend vermogen van de hulpvrager.

Contact

adres:
Parkeerterrein grotestraat Noord N-2
7443 AJ Nijverdal
T: 0548-612042
E: info@reacttwente.nl

Openingstijden

Maandag t/m Donderdag:
08:00 - 16:30

Vrijdag:
08:00 - 12:00

Pin It on Pinterest